Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I

Virtualna konferencija:

Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Roma Inclusion - Fulfilling preconditions for successful implementation of national minority policies - PHASE I

Online conference:

Inclusion of Roma in Croatian Society: Physical Planning, Housing and Environment Protection

NAJAVA

Dora Kršul

Uvodni govor

Alen Tahiri, univ. spec. pol. / M.A. Pol Sci.
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Director, Office for Human Rights and Rights of National Minorities of the Government of the Republic of Croatia

Izlaganje 1

doc.dr.sc. Danijela Lucić / Ph.D.
Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

Izlaganje 2

doc.dr.sc. Jana Vukić / Ph.D.
Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

Izlaganje 3

Iva Marčetić
Arhitektica i istraživačica
Architect and Researcher

Izlaganje 4

Spomenka Đurić
Državna tajnica, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
State Secretary, Ministry of Regional Development and EU Funds

Izlaganje 5

Nikola Mažar
Državni tajnik, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
State Secretary, Central State Office for Reconstruction and Housing Care

RaspravaPublikaciju „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša“ možete preuzeti ovdje:Publication "Roma Inclusion in the Croatian Society: Physical Planning, Housing and Environment Protection" for download: